Skip to content Skip to footer

Den ökande ojämlikheten beror inte på lönerna

Av finansdepartementets långtidsutredning framgår att den ökade svenska inkomstspridningen sedan mitten på 1990-talet förklaras av kapitalinkomsterna. Lönespridningen ökade under början av 1990-talet men har sedan dess varit närmast konstant. De fördelningsmässiga aspekterna av Riksbankens lågräntepolitik borde diskuteras mer och skattesystemet ses över. Det skriver Andreas Bergh, välfärdsforskare vid Ekonomihögskolan i Lund och Institutet för näringslivsforskning, fristående kolumnist i Dagens Nyheter och medlem av Intelligence Watch ekonomiska råd.

Läs krönika i Arbetsmarknadsnytt

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates