Skip to content Skip to footer

Är Lunds svacka över?

I medlemsrapporten ”Är Lunds svacka över?” visar Intelligence Watch att Lunds återhämtning från strukturkrisen 2010-2016 inleddes redan 2017. SCB:s statistik för 2017 underskattade den faktiska utvecklingen och efter att vi justerat siffrorna växte sysselsättningen i Lund med 1,34 procent 2017. Felet 2017 får till följd att SCB redovisar en supertillväxt på 3,45 procent 2018. I själva verket växte sysselsättningen med ca 2,14 procent. Efter de två åren med återhämtning drar vi slutsatsen att Lunds svacka är över och att tillväxten framöver bör bli i nivå med jämförbara städer.

Läs artikeln ”Ny rapport: Lunds tillväxt inte så skral som befarat” i Sydsvenskan (200130)

Läs artikeln ”Ny rapport: Lunds tillväxt inte så skral som befarat” i Dagens Industri (200130)

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates