Skip to content Skip to footer

Kadir: “Kraftvärmens nyttor måste betalas av fler”

Kraftringen har ett inriktningsbeslut att investera 2,7 miljarder kronor i ett nytt kraftvärmeverk i Örtofta, men enligt företagets vd Sezgin Kadir är det tufft just nu att gå vidare med investeringen. Nyttorna med kraft- och fjärrvärme behöver betalas av fler än enbart värmekunderna, påpekar han och efterlyser någon form av statligt stöd och långsiktiga spelregler, för som det är nu hindras vi att “ta stegen som behövs för att lösa problemen långsiktigt”.

Sezgin Kadir menar att betydelsen av kraft- och fjärrvärmen på den svenska energimarknaden inte förstås fullt ut. Han poängterar att värmemarknaden i Sverige omfattar 100 TWh årligen, att jämföra med förbrukningen av el på 140 TWh och produktionen på 170 TWh. Kraft- och fjärrvärmen måste värnas ur ett systemperspektiv. Den är planerbar och kan möta lokala behov av el och flexibilitet, säger han.    

En investering i ett nytt kraftvärmeverk i Örtofta skulle hjälpa Skånes energisituation. Därutöver är investeringar i elnätet avgörande. Kapacitetsbehovet i Lunds elnät förväntas t.ex. öka med nästan 50 procent de kommande 20 åren, säger han. Föredraget ägde rum den 29 april 2024 på Intelligence Watch Summit.

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates