Skip to content Skip to footer

Fredrik Emilson: Höganäs AB ger full gas mot klimatneutralt metallpulver 2030

Trots osäkerheten om den tekniska utvecklingen, tillgången på förnyelsebara råvaror och energipriserna är Fredrik Emilson, vd Höganäs AB, övertygad om att vägen framåt, för fortsatt lönsamhet och konkurrenskraft, är full gas mot att bli världens första omställda metallpulverföretag.

I ett samtal med Anders Olshov berättar han att företaget släpper ut 950 000 ton koldioxid per år och gör av med 500 000 MWh el och gas i Sverige, men att Höganäs AB satt ett mål om att vara klimatneutralt enligt Scope 1 (de utsläpp som sker direkt i den egna verksamheten) och Scope 2 (indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som förbrukas av det rapporterande företaget) redan 2030 samt enligt Scope 3 (alla andra indirekta utsläpp som sker i ett företags värdekedja men som företaget inte äger eller kontrollerar) 2037.

Han använder begreppen license to sell – att inte missa tåget då kunderna säger att är du inte omställd får du inte sälja – och license to operate – när myndigheterna säger att är du inte omställd får du inte leverera.

När man har ett så stort paradigmskifte behöver du uthållighet, att kunna gå ner i djupa dalar, innan du ser resultatet av det du gör och vi är extremt glada för att ha förstående och stöttande ägare i FAM (Wallenbergfamiljens onoterade investmentbolag) och Lindéngruppen som låter oss investera tidigt i cyklerna och ta en del risk för att gå före med att ställa om, säger han. En utmaning är att få tillgång till grön el, grön gas och grönt kol, men vi skall ”leverera på löftet att vara världens första hållbara metallpulverföretag”, lovar han. Emilson tar upp frågan om kommande investeringar, men ger inget annat svar än att förutsättningarna för bibehållen konkurrenskraft i Skåne måste vara rätt för att de inte skall hamna i utlandet.

Samtalet ägde rum på Intelligence Watchs konferens Skånes ekonomi den 27 oktober 2022.

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates