Skip to content Skip to footer

Mikael Kipowski: Helsingborg ska bli klimatneutralt och innovera

Enligt Mikael Kipowski, utvecklingsdirektör i Helsingborgs stad, står kommunerna inför två stora utmaningar framöver: de ekonomiska och att bli klimatneutrala. I båda fallen behövs innovation, vilket är en anledning till att Helsingborg valde att investera 250 miljoner kronor i H22 som han beskriver som en innovationssatsning med en expo. Helsingborg vill bli en av Europas mest innovativa städer och klimatneutralt till 2030. Det är ambitiöst, medger han. 2030 är snart här. För att lyckas behövs beteendeförändringar, samspel med företag, offentliga organisationer och civilsamhället samt innovation. Han nämner Öresundskrafts pilotprojekt med CCS som senare förväntas leda till en stor investering, fossilfria fordon på väg och hav, att McNeil bygger en klimatneutral anläggning i Helsingborg, att Helsingborg skall bli den grönaste logistiknoden i Europa och att Öresundskraft förvärvar innovationsbolag inom energi. En ny klimat- och energiplan med ambitiösa mål är på gång. Det sade han i ett samtal med Anders Olshov på Intelligence Watchs konferens Skånes ekonomi den 27 oktober 2022.

Apropå ekonomin och de kärvare tider som förväntas 2023 säger han att Helsingborgs stad är väl förberedd och restriktiv med nyanställningar. Kipowski räknar med minskat skatteunderlag, högre arbetslöshet och fortsatt hög inflation. Det gör bland annat att de ekonomiska anslagen räcker till färre investeringsprojekt och att bostadsbyggandet minskar. Samtidigt behövs kriser. Det gör möjlighet för oss att komma i kapp vad gäller livskvalitet och föreskolebyggande, säger han.

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates