Skip to content Skip to footer

Malin Dahlroth: Sysav vill leda utvecklingen inom avfall och återvinning

Nästan allt har ett värde, även avfallet. Det blir tydligt när Sysavs vd Malin Dahlroth talar om hur företaget återvinner 400 000 ton mat och metaller per år och bränner 600 000 ton som ger energi och värme. Det gav intäkter på 1,2 miljarder kronor och 137 miljoner kronor i vinst senaste räkenskapsåret. Endast 1,8 procent måste deponeras. Vad som ger mest värde förändras löpande och Sysav eftersträvar flexibilitet för att på bästa sätt möta efterfrågan. När två äldre av de fyra pannor som förbränner inom en snar framtid skall bytas ut vill hon därför att de skall förses med elturbiner så att de förutom värme kan bidra med el. Alla kraftslag kommer att behövas, säger hon. Efterfrågan på el kommer att öka kraftigt framöver när företagen ställer om till fossilfritt och hushållen skall ladda sina elbilar, spår hon. 

Dahlroth framhåller att Malmö stad och Burlöv till 62,5 procent värms upp av värmen från energileveransen vid Sysavs förbränning.  Återvinningscentralerna i de 14 ägarkommunerna har två miljoner besök per år. För dem, inklusive hushållen och företagen, är Sysav ett redskap att skapa ett samhälle med cirkulära flöden, hållbar produktion och konsumtion och världens mest hållbara region, inte att göra vinst. 

Det underlättar att ta modiga beslut. Dahlroth framhåller att Sysav vill gå i bräschen vad gäler CCS-tekniken för att fånga och lagra koldioxiden och att företaget investerat i världens första automatiserade textilåtervinningsanläggning. Krasst finns inte marknaden där riktigt ännu, men Sysav har kunder och arbetar för att skapa en struktur tillsammans med partnerföretag och branschen för att återvinna textilier och ge dem ett värde så att mer textilier kan återvinnas.

Läs mer om den lokala debatten: Skall Sysav bilda ett nytt energibolag i Sysavkoncernen och importera europeiska sopor?

Sopor kan minska elkrisen i Malmö

Lund säger nej till ökad import av sopor

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates