Skip to content Skip to footer

Ny sydsvensk kommunindelning

Intelligence Watch rapport ”Ny sydsvensk kommunindelning” bygger  på en enkät till kommunstyrelsens ordföranden och kommunchefer i 77 kommuner i Skåne, Blekinge, Halland och Småland. Totalt 74 procent av respondenterna svarade att det behövs färre och större kommuner. På basis av enkäten och en analys över utvecklingen föreslår Intelligence Watch en ny sydsvensk kommunindelning gestaltad i ett antal kartor. Rapporten presenterades på en konferens i Hässleholm den 29 januari med deltagande av Kurt Houlberg, professor i kommunalekonomi VIVE, Anders Folkesson, ekonom Sveriges Kommuner och Landsting, Anna Thomasson, docent vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och medlem i Kommunutredningens forskarreferensgrupp samt Niklas Karlsson (S), ordförande för  parlamentariska Kommunutredningen och riksdagsledamot av finansutskottet.

 

Dagens Samhälle nr 4 2018 (180201)

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates