Skip to content Skip to footer

Horning: Staden Malmö-Lund kan bli av

En stadsstadga Malmö-Lund kan bli av, säger Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör i Malmö, utbildad kulturgeograf och f.d. stadsbyggnadsdirektör Lund. “Jag tror stenhårt på idéen att utveckla och förtäta samarbetet och perspektiven mellan Malmö och Lund. Jag ser det redan som ett. Jag har jobbat på båda ställena och det finns många krafter som pekar åt rätt håll nu. Jag kan absolut vara med och driva det”, säger han, och spånar kring en gemensam översiktsplan. Horning vill ge visionen om staden Malmö-Lund mer hjärta och själ först och svar på “vilka värden som finns, vad det innebär för vår attraktivitet, den samlade livskvaliteten och möjligheterna att ta om hand klimatomställningen.”

“Rationellt kan vi absolut se det, men vi måste också väcka de drivkrafterna där politikerna i olika kommuner kan visa vilka värden det ger för medborgarna både i den egna kommunen, men också i ett större sammanhang och så krävs det ett ledarskap att ta om hand det och driva det framåt”, säger han i ett samtal med Anders Olshov om stadsplanering i perspektivet av den framväxande Malmö-Lundstaden. Samtalet ägde rum på Intelligence Watchs konferens “Livet i Malmö-Lundstaden” den 16 maj 2023.

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates