Skip to content Skip to footer

Anna Råman: Malmö-Lundstadens arbetsmarknad

Urbanisering och ekonomisk koncentration har bidragit till att Malmö-Lundstaden växt kraftigt under 2000-talet. Invånarantalet har ökat med 146 000 till 566 000, motsvarande 35 procent, och även sysselsättningen har ökat kraftigt. Enligt Anna Råman, analyschef vid Regional Utveckling på Region Skåne, står Malmö-Lundstaden för en allt större andel av jobben i Skåne, vilket medför att pendlingen inom och till Malmö-Lundstaden ökar. I kranskommunerna runt Malmö tjänas runt 50 procent av förvärvsinkomsterna i Malmö. Sysselsättningsgraden är dock lägre i Malmö, Lund och Burlöv än i övriga Skåne, vilket Råman förklarar med den höga andelen studenter i Lund och Malmö samt den höga andelen utrikesfödda med lägre sysselsättningsgrad i Malmö och Burlöv.

15 procent av Sveriges heltidsstuderande studerar i Skåne, främst i Lund och Malmö. Det finns även cirka 7000 internationella studenter. De utgör en potential för ytterligare tillväxt, menar Råman, men även om 70 procent säger sig vilja stanna kvar och arbeta efter studierna är endast 30 procent kvar efter ett år, 20 procent efter två år och 10 procent efter sju år. Hon jämför med Finland som har en nationell talangstrategi att få studenterna att stanna kvar, erbjuder arbetstillstånd fem dagar efter studiernas avslut och där 50 procent är kvar ett år efter att studierna avslutats.

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates