Skip to content Skip to footer

Eurovision till Malmö 2024

1992, 2013 och 2024. Få städer har varit värd för Eurovision Song Contest – världens största livesända musiktävling – lika många gånger som Malmö. Karin Mårtensson, vd Parkfast Arena AB, och Micael Nord, näringslivsdirektör Malmö stad, är överens om att det har stora värden för staden. Malmö stads satsning på evenemanget på 28-30 miljoner kronor är värt pengarna, anser Micael Nord, som betonar de direkta turistekonomiska intäkterna och det ‘legacy’ som skapas. Evenemanget sätter Malmö på kartan som evenemangs- och kongresstad i tio år. Han framhåller också vad det betyder för Malmöborna. Det skall bli en folkfest i Malmö på tre platser: Malmö Live med Malmö C, Hyllie och Triangeln till Folkets park. Karin Mårtensson, vd Parkfast Arena AB, säger att arrangemanget inte betyder så mycket ekonomiskt för arenan på kort sikt, utan att det stora värdet ligger i en boost för varumärket Malmö Arena och för staden.

Hon poängterar att Eurovision inte går att jämföra med något annat evenemang. Det har enbart nio månader tillgodo för planering, i jämförelse med t.ex. ett VM där planeringsfasen kan vara 3-4 år. Evenemanget har dessutom ständigt ett hot över sig och är ett politiskt laddat evenemang. “Den spelar i en helt egen liga vad det gäller evenemang i sin komplexitet”, säger Mårtensson.

Att Malmö har blivit värd för Eurovision Song Contest för tredje gången beror enligt Micael Nord på en kombination av god infrastruktur med närhet till Kastrup och bra tågförbindelser, Malmö Arena och  kompetensen och engagemanget som finns i staden. Samtalet med Anders Olshov ägde rum på Intelligence Watchs konferens “Skånes Ekonomi” den 24 oktober 2023.

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates