Skip to content Skip to footer

Stadsbildningen Malmö-Lund för tankarna till New York

I en krönika skriven för SACC-USA (Swedish-American Chambers of Commerce) och publicerad i handelskammarens nyhetsbrev för juni belyser Intelligence Watchs chef Anders Olshov något som hänt många gånger förut i historien och ständigt upprepas när befolkningen ökar och infrastrukturen byggs ut – att städer vidgas över de politiskt-administrativa gränserna och skapar en större stad. Det hände vid bildandet av New York City 1898 och håller på att ske när de närliggande städerna Malmö och Lund successivt växer ihop till en stad – ett internationellt affärs- och forskningscenter. Invånare från 186 länder, världsledande materialforskning och tio direktdestinationer till Nordamerika lyfter staden till en högre nivå. Skalan är mindre, men likheterna med New Yorks bildande finns där, skriver Olshov. Krönikan bygger på rapporten “Malmö-Lundstaden” som utgavs av Intelligence Watch i mars 2022. 

Krönikan kan även läsas på Linkedin här.

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates