Skip to content Skip to footer

Kraftringen vill investera 2,5 mdr i planerbar produktion och öka klimatnyttan

När Kraftringen AB de kommande åren fattar beslut om att investera i kraftvärmeverket Örtofta II står en delikat fråga på agendan: Skall bolaget dessutom investera i en elturbin även om den inte går att räkna hem med framtida lägre elpriser?
 
Ja, menar Olle Eliasson, chef för strategi, hållbarhet och innovation på Kraftringen, som anser att det skapar viktiga värden som planerbar elproduktion, som behövs lokalt i Skåne, och en klimatnytta i form av bl.a. lägre koldioxidutsläpp. I ett samtal med Anders Olshov framhåller Eliasson att Kraftringen som kommunalägt bolag inte primärt skall leverera vinst, utan aktivt bidra till samhällets klimatomställning samt eftersträva att utgöra den ledande energileverantören i ägarkommunerna och deras närområde, enligt ägardirektivet. 
 
Han efterlyser samtidigt en politisk värdering av hur de värdesätter nyttorna kontra merkostnaden. Totalt rör sig investeringen i Örtofta om cirka 2 miljarder kronor för kraftvärmeverket och ytterligare 500 miljoner kronor för elturbinen, om inte den stigande dollarkursen och inflationen får kostnaderna att gå upp ytterligare.
 
Det finns ett inriktningsbeslut om att bygga kraftvärmeverket som är tänkt att leverera värme från 2028 i trettio år, en period som av många förväntas kantas av lägre elpriser till följd av billgare el från vind och sol. Ägarkommunerna Lund (82,4%), Eslöv (12,0%), Hörby (3,5%) och Lomma (2,1%) har därför att tillsammans med Kraftringens ledning ta ställning till om elturbinen skall byggas. 
 
Eliasson framhåller nyttan med Örtofta I – det första kraftvärmeverket på platsen – som förutom värme till fjärrvärmesystemet även levererar fossilfri producerad ånga via en ledning till Nordic Sugar. Sockerbolaget är en av Sveriges största naturgasanvändare med en förbrukning av 400 GWh/år. Ångledningen skall ersätta 25 procent av Nordic Sugars behov, motsvarande 100 GWh och skapa en koldioxidmässig besparing på 17 000 ton per år. 
 
”Det är vi stolta över”, säger Eliasson. Kraftringen har de senaste tio åren reducerat sina koldioxidutsläpp med 90 procent, men har 12 000 ton kvar i verksamheten enligt Scope 1, 2 och 3. ”Vi skapar en nytta i systemet som är större än att bara jobba med våra egna utsläpp”, framhåller han och ser stora möjligheter framöver att i partnerskap tillvarata restvärmen från Max IV, Nordic Sugar och senare ESS som planeras värma hela Brunnshögsområdet.
 
Samtalet ägde rum på Intelligence Watchs konferens Skånes ekonomi den 27 oktober 2022.

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates