Skip to content Skip to footer

Susanne Bäsk: Länsförsäkringar Skåne har samlokaliserat i Malmö

Länsförsäkringar Skåne flyttade först kundcentret och sedan huvudkontoret från Helsingborg till Malmö där 440 anställda har samlokaliserats på Gängtappen i Västra hamnen. Hon är positiv till att fler försäkringsbolag växer i Malmö.

“Vi välkomnar både Folksam och Trygg-Hansa som har samlokaliserat verksamheter hit ner och det är ju inte bara IT utan fler delar. Det är jättebra för oss så klart. Det är ett slagsmål om kompetenserna, men om det finns en samling här är det bra både för oss som bolag och medarbetarna att kunna röra på sig, men också för oss att kunna göra bra rekryteringar”, sade Bäsk på konferensen Skånes ekonomi arrangerad av Intelligence Watch.

örsäkringsbranschen är inne i en snabb omställning präglad av automatisering, AI, robotisering, internet of things och digitalisering som dels är driven av krav på kostnadseffektiviseringar, dels av kunderna som kräver att det skall gå att reglera en skada eller uträtta andra ärenden i mobiltelefonen eller framför datorn.

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates