Skip to content Skip to footer

Wildt-Persson: “Kapacitetsbegränsningarna finns på land”

Trafikverket saknar medel för att snabbt möta den trafikökning som väntas efter att Femernbältförbindelsen öppnar. Även om sträckan södra Lund-södra Hässleholm är absolut mest prioriterad planeras den inte öppna för trafik förrän 2043-2048. Därefter kommer järnvägskapaciteten norr om Hässleholm upp mot Alvesta att tryta före över Öresund. “Kapacitetsbegränsningarna kommer att finnas på land under överskådlig tid, inte över Öresund”, sade Anna Wildt-Persson, regional direktör Södra regionen hos Trafikverket, när hon talade om verkets förberedelser post-Femern på Intelligence Watch Summit 2024.

Åtgärder på kort sikt är att bygga ny planskild spårkorsning på Malmö bangård, nya spår och plattformar på Malmö C övre, dubbelspår Östervärns station-Malmö C, utbyggnad av Ramlösa station, spår Helsingborg-Ramlösa och ett antal åtgärder på E6 då fordonstrafiken kommer att öka efter att Femernbältförbindelsen öppnar. Inför nästkommande planer hoppas hon bland annat på utbyggnad av Hässelholms station.

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates