Skip to content Skip to footer

Annika Winsth: Det “normala” kommer inte tillbaka

De senaste 10-15 åren, då pengar i stort sett varit gratis – man har till och med fått betalt för att låna – gör att vi som varit vuxna i 30 år måste lära nytt: De åren var inte det normala. Vi kommer inte tillbaka till det. Vi går nu oundvikligen in i en avmattning där frågan är hur jobbig den blir, säger Annika Winsth, chefekonom Nordea, och fortsätter: Klart är att alla måste betala – hushållen, företagen, det offentliga – när centralbankerna nu har bråttom med att höja räntorna för att de ligger efter med att stävja inflationen, för att de stimulerade ekonomin alldeles för länge under de goda åren. 

I ett tal på Intelligence Watchs konferens Skånes ekonomi betonade hon att detta blir en enorm omställning. Hon gick samtidigt hårt åt Riksbanken och de andra centralbankerna: ”Centralbankernas främsta jobb är att skapa stabilitet, men här har vi hamnat på kollisionskurs. Centralbankerna tittade bort. Till varje pris ville de nå inflationsmålet. Det spelade ingen roll hur överhettad ekonomin blev. Inflationsmålet blev det viktigaste, inte stabilitet.” Hon nämner att centralbankerna fortsatte att sänka räntorna 2015-2019, trots väldigt bra år 2017-2019, och att vi kom tillbaka väldigt snabbt efter pandemin. 2021 var ett superår, men centralbankerna fortsatte med krispolitiken. Eftersom de gjorde det kommer ränteväggen och måste de chockhöja räntorna. Takten gör Winsth orolig: ”Det blir väldigt svårt för hushållen att anpassa sig”. Det gör att hon hoppas på svaga konjunktursiffror framöver för att bromsa ränteuppgången. Risken är att centralbankerna ”inte själva ser hur mycket pisk de ger till konjunkturen och att vi därför går in i något som är mycket sämre än vad som vore önskvärt, därav min önskan om sämre konjunkturdata.”

Talet ägde rum den 27 oktober 2022.

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates