Skip to content Skip to footer

“Det bör inte vara dyrare att resa kollektivt i Skåne än i andra storstadsregioner”

Vill de politiker som styr Region Skåne verka för en mer integrerad arbetsmarknad som främjar tillväxt och produktivitet? I så fall bör de ompröva Skånetrafikens höjda biljettpriser, skriver Anders Olshov, chef för tankesmedjan Intelligence Watch, och Andreas Bergh, välfärdsforskare och docent i nationalekonomi.

I en debattartikel i Sydsvenskan och HD jämför författarna biljettpriserna, enkel och periodbiljetter, och finner att priserna är betydligt högre i Skåne än i Stockholms län och Västra Götalandsregionen och att gapet ökar under 2023 då Skånetrafikens biljettpriser höjs med cirka 10 procent medan de övriga två storstadsregionerna har frusit sina biljettpriser. Det vore klokt om kollektivtrafiknämnden omprövar prishöjningarna, men också gör en större samhällsekonomisk översyn där hela arbetsmarknadsregionens behov och effektivitet beaktas, avslutar författarna.

Läs artikeln i Sydsvenskan och /eller HD.

Debattartikeln har kommenterats på ledarplats. I Norra Skåne skriver Sofia Nerbrand: “Sänk biljettpriserna i Skånetrafiken”. I Ystads Allehanda skriver Petter Birgersson: “Hellre fungerande trafik än lägre pris”.

Se här hur Skånetrafiken valde att justera biljettpriserna 2024 eller läs artikel i Sydsvenskan.

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates