Skip to content Skip to footer

Skånes ekonomi: Effekter av gräns- och id-kontrollerna vid Öresund

Medlemsrapporten ”Skånes ekonomi: Effekter av gräns och id-kontrollerna vid Öresund” visar att gränskontrollerna inte har påverkat Skånes ekonomi negativt. Öresundspendlingen är för marginell i relation till storleken på Skånes arbetsmarknad. Dessutom förbättrades Öresundspendlarnas situation efter maj 2017. Istället har Skånes sysselsättningstillväxt varit högre än på andra håll i Sverige sedan 2015 och Malmös varit högst av storstäderna efter Solna, vilket pekar mot att Malmös attraktivitet som lokaliseringsort – invid Copenhagen Airport – är intakt. Uppdelat på inrikes och utrikes födda har även Skånes arbetslöshet utvecklats bättre än i de övriga storstadsregionerna.

Rapporten i media:

Läs artikeln ”Gränshinder liten påverkan på Skånes ekonomi” i Dagens Industri här och i Sydsvenskan här

Läs ledartikeln ”Gör luftslottet vid Sundet verkligt. Med snabba tåg.” i Sydsvenskan här och i HD här

Läs ledarartikeln ”Öresundsregionen oväntat svag” i Ystads Allehanda här och i Trelleborgs Allehanda här

Läs ledarartikeln ”Beslutsfattarna i Stockholm måste hoppa på tåget i Skåne” i Kristianstadsbladet här

Läs artikeln ”Pandemin ger hopp för sysselsättningen i Skånes småkommuner” i SVT här

Läs ledarartikeln ”Bygg attraktivitet som bostadsort” i Ystads Allehanda här och i Trelleborgs Allehanda här

Läs även kommentarer (210211) kring effekter av en ev. fast HH-förbindelse i artikeln ”Fast HH-förbindelse kan ge prisökning på kontorsfastigheter” i Sydsvenskan-HD här och i Dagens Industri här

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates