Skip to content Skip to footer

SVD DEBATT: ”Förvånansvärt tyst i Sverige om klimattullar”

Sveriges koldioxidskatt är ineffektiv och bidrar till att den inhemska produktionen konkurreras ut av billigare import från länder med lägre klimatambitioner. För att stoppa det så kallade koldioxidläckaget måste Parisavtalet kompletteras med mekanismer som ger länder och producenter i andra länder incitament att ta klimatansvar. Om Sverige menar allvar med sin klimatpolitik måste den inhemska koldioxidskatten kompletteras med en klimattull på import till EU som är effektiv, legitim och rättvis. Sverige måste tydligt ställa sig bakom EU:s förslag. Det skriver Anders Olshov, chef tankesmedjan Intelligence Watch, och Håkan Pihl, rektor Högskolan Kristianstad och vice ordförande i Intelligence Watch.

Läs artikeln på SVD Debatt här.

Läs repliken ”Klimattullar fel signal från EU” från miljökonsult Magnus Nilsson här.

Läs slutrepliken ”Märkliga argument emot klimattullar” från Olshov & Pihl här.

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates