Skip to content Skip to footer

Dra tillbaka stimulanserna

Regeringar och centralbanker riskerar med sin expansiva politik att överhetta ekonomin och skapa bubblor som spricker och större klyftor emellan de som har tillgångar jämfört med de som inte har. Istället för att agera för en återstart av ekonomin som inte behövs bör de dra tillbaka stimulanserna, skriver Annika Winsth, chefekonom Nordea. Läs mer här.

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates