Skip to content Skip to footer

Tomas Lexén: Malmö-Lundstaden är en realitet, men den mellankommunala planeringen är komplicerad

Malmö-Lundstaden är en stadsbildning i varande och mycket talar för att den redan är en realitet. Det sade Tomas Lexén, stadsarkitekt Staffanstorps kommun, när han föreläste om bebyggelseutveckling och (mellan)kommunal planering med utgångspunkt i Malmö-Lundstaden och Staffanstorps kommun. Den mellankommunala planeringen är dock komplicerad. De administrativa gränserna påverkar politiken med följd att utveckling kan vara svårare i gränslandet mellan två kommuner. Lexén exemplifierade med Hjärup som ligger insprängd mellan kommunerna Burlöv, Lomma och Lund och där Staffanstorp har ambitiösa planer. Föredraget ägde rum på Intelligence Watchs konferens “Livet i Malmö-Lundstaden” den 16 maj 2023.

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates