Skip to content Skip to footer

Lisa Andersson: Utländska talanger i Skåne

I ett samtal med Anders Olshov diskuterar Lisa Andersson, Talent Attraction Developer vid International Citizen Hub Lund, utmaningarna med att locka och behålla internationella talanger i Skåne, och hur hubben arbetar med expats och deras medföljande. En av de största utmaningarna, som inte är begränsad till Lund utan gäller hela Sverige, är att få medföljande partners att komma in på arbetsmarknaden. Det rör sig om högt utbildad och erfaren arbetskraft som har lämnat sina karriärer bakom sig och är redo att bidra till Sveriges ekonomiska tillväxt, men som lätt förblir osynliga i Sverige, menar Lisa Andersson. Därför startades ett Kick-Start Job-program år 2016 för medföljande makar för att behålla talangen i Lund.

ESS och MAX IV innebar en stor tillström av internationell arbetskraft, både i form av anställda på forskningsanläggningarna men också deras medföljande, vilket ställde nya krav på kommunen. Lisa Andersson säger att när en expat rekryteras så rekryteras inte bara en talang utan två, maken/makan också. Det är kostsamt när kompetens lämnar och därför är det viktigt att satsa på att de som kommer hit också vill och kan stanna kvar, säger hon. International Citizen Hub Lund håller många informativa events varje år för att underlätta integreringen i Sverige för målgruppen. Hjälpen som hubben erbjuder rör alltifrån karriär till bostadsköp och körkort. Den fungerar nu även som en modell för andra städer i Sverige att ta efter. Lisa Andersson lyfter bland annat Uppsala och Örebro som exempel på städer där International Citizen Hub Lund hjälper till att etablera liknande hubbar för expats. Samtalet ägde rum under Intelligence Watchs konferens “Livet i Malmö-Lundstaden” den 16 maj 2023.

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates