Skip to content Skip to footer

Ny rapport: “Banksverige effektiviserar: Regionala effekter

Banksektorn är ett av de främsta exemplen på hur IT bidrar till att effektivisera näringslivet och frigöra humankapitalet till andra samhällsuppgifter. Intelligence Watchs undersökning av affärs- och sparbankerna i Sverige visar att fler och bättre tjänster levereras med något färre anställda 2021 jämfört med 2008 och att koncentrationen till Stockholm-Solna-Sundbyberg som Sveriges finansiella centrum ökat (till 59 procent av de bankanställda), medan det varit stora neddragningar av kontor och personal i övriga landet. Utanför Stockholms län fick var femte bankanställd (-21,4 procent) se sig om efter ett nytt jobb. Värst var det i Jönköpings län och Kronoberg med nedgångar på 52,4 respektive 57,5 procent av bankanställda.

Karlstad och Helsingborg utgör två undantag och var Sveriges snabbaste växande bankstäder med ökningar av de bankanställda med 119 respektive 36 procent tack vare SBAB, Resurs Bank och Länsförsäkringar Banks kraftiga tillväxt. En hängande fråga är var IT-avdelningarna – när bankerna blir allt mer IT-drivna – kommer att växa.

En granskning av bankerna i Skåne visar att Handelsbanken är störst med närmare 800 anställda. Malmö har inte, såsom på försäkringssidan, lyft som bankstad under åren 2008-2021. Däremot uppger Handelsbanken, Resurs Bank och SEB att de växer i Malmö, vilket gör kommande statistik för 2022 och 2023 intressant att följa.

Rapporten kan laddas ned här. Läs artikel i Dagens Industri (230929) och i Finansliv. Läs artikel i Sydsvenskan (231023) och i HD.

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates