Skip to content Skip to footer

Trygg-Hansa samlokaliserar 1100 anställda i Hyllie

Trygg-Hansas kontor i Hyllie, Malmö

I februari 2023 samlokaliserar Trygg-Hansa fem kontor i Malmö – varav ett från tidigare Moderna – till ett nytt i Hyllie för drygt 1 100 anställda, något som företaget beskriver som en stor milstolpe och en tydlig signal om att Trygg-Hansa är på väg in i framtiden. Enligt vd Mats Dahlquist är det nya kontorshuset skräddarsytt för att bygga en starkare verksamhet i Malmö och locka talanger.

Det sker efter att företaget expanderat kraftigt i Malmö under senare år:

2015 flyttade Trygg-Hansa 65 tjänster inom områdena telefonförsäljning, kundservice och support för företagsförsäkringar från Örebro till Malmö.

2017 flyttade Trygg-Hansa 102 tjänster från skadeavdelningen i Sundsvall till Malmö. Skadeverksamheten samlades på tre orter i stället för fem med Malmökontoret som nav.

2018 flyttade Trygg Hansa kundservice med 140 anställda från Växjö till Malmö.

2018-2019 storsatsade Trygg-Hansa på ett nytt skandinaviskt IT-center i Malmö med målet att ha 130 anställda i slutet av 2019.

Det skandinaviska sakförsäkringsbolaget Trygg med säte i Ballerup väster om Köpenhamn övertog Trygg-Hansa och Codan Norge i juni 2021. Tryggkoncernen bildade ny svensk organisation med Trygg-Hansa och Moderna Försäkringar under varumärket Trygg- Hansa den 1 april 2022. Under 2024 skall samgåendet vara helt genomfört. Tryggs vd Morten Hübbe har uppgett att antalet anställda i Sverige och Norge skall minska med 10-15 procent över fyra år, men Trygg-Hansas kommunikationschef Maria Ankarcrona uppger tvärtom att företaget rekryterar för fullt inom flera områden, inte minst inom kundservice och IT med placering i Malmö, och att det är drygt 1 100 fast anställda som samlokaliseras. Det är 100 fler än beskedet för ett år sedan. Integrationen med Trygg innebär samtidigt organisationsförändringar. Det skandinaviska IT-centret som drevs ihop med Codan finns t.ex. inte längre och fler IT-anställda i Malmö arbetar med affärsutveckling och färre med drift och underhåll. Även i Stockholm samlokaliserar Trygg-Hansa sina kontor till det nuvarande huvudkontoret på Fleminggatan 18 där 640 anställda skall arbeta ihop från månadsskiftet maj-juni.

Trygg är det största sakförsäkringsbolaget i Skandinavien med ungefär 5,3 miljoner kunder och 7 500 anställda.

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates