Skip to content Skip to footer

Försäkringsbranschen i Skåne

Rapport: Försäkringsbranschen i Skåne

Malmö har inom loppet av några få år etablerat sig som det ledande försäkringscentrumet utanför Stockholm. Mellan 2015 och 2022 ökade antalet anställda inom skadeförsäkring från 1 083 till 2 000 anställda, motsvarande 87 procent. Det kan jämföras med riket där tillväxten var 3 procent. Det framgår av Intelligence Watchs rapport Försäkringsbranschen i Skåne (januari 2023).

Malmö, inklusive Lund, har därmed cirka 330 fler försäkringsanställda än Göteborg-Mölndal och 665 fler än Solna. Den starka tillväxten i Malmö förklaras av att de fem försäkringsbolagen Trygg-Hansa, Länsförsäkringar Skåne, Folksam, Gjensidige och Sveland Djurförsäkringar flyttat verksamhet till staden. Trygg-Hansa har gjort Malmö till ett nav för kundservice, skadereglering och IT, Länsförsäkringar Skåne har flyttat huvudkontoret och kundservice till Malmö, Folksam och Gjensidige har flyttat tjänster till Malmö och Sveland Djurförsäkringar har flyttat huvudkontoret från Hässleholm till Lund.

Rapporten förklarar Malmös snabba tillväxt inom skadeförsäkring med att den större agglomerationen och kommunikationsnoden Malmö-Lundstaden med cirka 520 000 invånare, en stor arbetsmarknad, flera universitet och högskolor och styrkor inom IT har gjort Malmö attraktivt för branschen. En riklig tillgång på arbetskraft allt från studenter till specialistkompetenser inom försäkring, internet of things och AI bidrar. Även andra kompetenser såsom språk, dataspelsutveckling och kriminologi kan ibland efterfrågas. Därutöver anges de skandinaviska försäkringskoncernerna Codan och Tryg i Köpenhamn ha haft avgörande betydelse då de ägt/äger försäkringsbolag i Sverige och varit med om att besluta om etableringar i Malmö.

Ladda ner rapporten här.

Läs artikeln “Malmö nytt kluster för försäkringsbolagen” i Dagens Industri här (Låst artikel) eller i Sydsvenskan här.

Läs artikeln Försäkringsbranschen i Skåne i Nordisk Försäkringstidskrift här.

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates