Skip to content Skip to footer

Malmö-Lundstadens befolkning ökar – stagnation på andra håll

Intelligence Watch visar i en analys av SCB:s befolkningsstatistik för 2023 på en ny verklighet: stagnationen har nått Sverige. Befolkningsökningen på 0,29 procent var den lägsta sedan 2000 och med 30200 personer, den lägsta sedan 2001 i absoluta tal. I Skåne trotsade Malmö-Lundstaden utvecklingen på andra håll och växte med 1,24 procent eller knappt 7000 personer.

En orsak till den lägre folkökningen i Sverige är att barnafödandet för första gången någonsin hamnade under 1,5 barn per kvinna, men ännu viktigare är den avtagande flyktingströmmen. Toppåren 2014-2018 då befolkningen ökade med mellan 102491 och 144136 invånare per år förklarades just av den kraftiga flyktingstömmen. När den är ett minne blott krossas Boverkets beräkningar om ett byggnadsbehov av över 67000 bostäder per år (med plats för ca 135000 boende/år) fram till 2030. 

För de hårt prövade bygg- och arkitektbranscherna är statistiken dyster läsning. Folkmängden minskade i 12 av 21 län och i 193 av landets 290 kommuner, dvs i två av tre kommuner. Utan invandring går Sverige snart samma öde till mötes som Japan, Kina, Italien, Ungern och Ryssland där folkmängden minskar. Ytterligare flera länder uttrycker nu stor oro för de låga födelsetalen. Den svenska ekonomin har en längre tid haft full gas genom kombinationen monetär stimulans och invandring. Det resulterade i byggboom med 50000-55000 färdigställda lägenheter per år 2018-2022, men också överhettning i branschen och kraftiga prisökningar. T.ex. steg byggkostnadsindex med 30 procent 2021-2023. Högre räntor och blygsam folkökning ger helt andra följder.

En tröst står att finna i att rensat för Skatteverkets arbete med att avregistrera flera tusen folkbokförda personer, som vid en granskning visat sig inte längre bo i Sverige, så skulle befolkningsökningen varit ca 6000 personer större. I stort sett hela folkökningen skedde i de tre storstadslänen: Stockholms län (+14794), Västra Götaland (+8360) och Skåne (+7457). Lägg därtill Uppsala län (+3907), Skellefteå kommun (+2140) och Hallands län (+941) och facit för övriga Sverige är mindre smickrande minus 7448 invånare.

I Skåne ökade “Malmö-Lundstaden” bestående av de fem kommunerna Burlöv, Lomma, Lund, Malmö och Staffanstorp från 557142 till 564044 invånare. Lunds kommun ökade med 1,48 procent – mest bland de 15 största kommunerna i landet – och Malmös med 1,33 procent. I övriga Skåne utanför Malmö-Lundstaden stack Ängelholm ut med en ökning på 1,35 procent, medan den befolkningsmässigt minsta kommunen Perstorp minskade med 1,60 procent till endast 7323 invånare och Östra Göinge minskade med 1,69 procent till 14331 invånare. Av Skånes 33 kommuner var det bara i 16 som befolkningen ökade, medan den minskade i 17.

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates