Skip to content Skip to footer

Ekonomi

Winsth: BNP krymper
Nordeas chefekonom Annika Winsth målade upp en mörk bild av konjunkturläget när hon talade på konferensen Skånes ekonomi. Svensk ekonomi förutspås krympa både i år och 2024.
Annika Winsth: Det “normala” kommer inte tillbaka
De senaste 10-15 åren, då pengar i stort sett varit gratis – man har till och med fått betalt för att låna – gör att vi som varit vuxna i 30 år måste lära nytt: De åren var inte det normala. Vi kommer inte tillbaka till det. Vi går nu oundvikligen in i en avmattning…
Anna Råman: Skånes ekonomiska läge, april 2022
Skånes ekonomi bromsar in till följd av den högre inflationen, ränteuppgången, högre energi- och livsmedelspriser, försvagningen av bostadsmarknaden och den osäkerhet som Rysslands krig mot Ukraina medför. Samtidigt är utgångsläget starkt och kan avmattningen mildras genom finanspolitiska stimulanser och ökad efterfrågan inom vissa sektorer, såsom försvar och energisektorn där både hushåll och företag har ett…
Tom Erixon: Energiomställningen gör Lund viktigare för Alfa Laval
Energiomställningen mot fossilfri el och bränslen fortsätter och påskyndas av Rysslands krigföring. Den har konsekvenser för Alfa Laval och gör sannolikt Lund något viktigare. ”Vi har planer som är viktiga och omfattande för Lund”, sade Tom Erixon på konferensen Intelligence Watch Summit: Tillväxtmotorn Malmö-Lund. Han sade vidare att det inte finns någon enskild lösning på energiomställningen,…
Ray Mauritsson: Nya produkter ska möjliggöra för Axis att växa 15% per år
Passagekontrollösningar, nätverkskopplade högtalare och radarlösningar är några av de nya teknikområden som skall få Axis att växa med 15 procent per år framöver, trots att huvudprodukten videoövervakning förväntas växa långsammare, i det övre intervallet 5-10 procent. Samtidigt har snittpriset per såld kamera legat ganska stabilt över tiden, tvärtemot vad Axis trodde 2013-2014 då det fanns…
Göran Nilsson: Ikea ser stora fördelar med att växa från Malmö
Ikeas befinner sig i en transformation mot cirkularitet och hållbarhet, vilket underlättas av den internationella miljö och det hållbarhetstänk som finns i Malmö och hela Öresundsregionen. Det sade Göran Nilsson, General Manager Ingka Services AB, i ett samtal med Anders Olshov om IKEAs utveckling, innovation, hållbarhet och Malmöregionen på Intelligence Watch Summit: Tillväxtmotorn Malmö-Lund…
Skånes kreativa näringar löser globala problem
Under de senaste decennierna har IT, programmering och digitalisering blivit allt viktigare för Skånes ekonomi parallellt med kunskapsbaserad kreativitet, ofta med inriktning mot hållbara lösningar som minskar miljö- och klimatpåverkan. Skåne attraherar kreativa människor genom att vara attraktivt att bo och leva i och genom fortsatt satsning på utbildning och forskning. Genom att skapa rätt miljöer kan Skåne både attrahera människor och tillvarata deras skaparkraft i en tid då världen skriker…
Den ökande ojämlikheten beror inte på lönerna
Av finansdepartementets långtidsutredning framgår att den ökade svenska inkomstspridningen sedan mitten på 1990-talet förklaras av kapitalinkomsterna. Lönespridningen ökade under början av 1990-talet men har sedan dess varit närmast konstant. De fördelningsmässiga aspekterna av Riksbankens lågräntepolitik borde diskuteras mer och skattesystemet ses över. Det skriver Andreas Bergh, välfärdsforskare vid Ekonomihögskolan i Lund och Institutet för näringslivsforskning, fristående kolumnist i Dagens…
Riksbankens experiment har stått oss dyrt
Minusräntan har förvärrat de finansiella obalanserna, sänkt värdet på den svenska kronan, bidragit till ökade förmögenhetsklyftor och försvagat tilliten till Riksbanken. Experimentet med krispolitik utan kris kan bidra till en ekonomisk kris i framtiden. Det skriver Lars Jonung, seniorprofessor Lunds universitet, och Fredrik N G Andersson, docent i nationalekonomi Lunds universitet och medlem av Intelligence…

Tankesmedjan Intelligence Watch
– Smart insikt för hållbar utveckling

För mer information:
info@intelligencewatch.org

Intelligence Watch © 2024. All Rights Reserved.

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates