Skip to content Skip to footer

Winsth: BNP krymper

Nordeas chefekonom Annika Winsth målade upp en mörk bild av konjunkturläget när hon talade på konferensen Skånes ekonomi. Svensk ekonomi krymper i år med mellan 0,5 och 1,0 procent och sannolikt även nästa år, där regeringens prognos på en BNP-tillväxt på 1 procent framstår som allt för optimistisk. Den höga inflationen pressar upp ränteläget. Inflationen bromsar visserligen in, men tjänsteinflationen är bekymmersamt hög och medför att centralbankerna behöver hålla priset på pengar fortsatt högt, menade Winsth. Det i sin tur dämpar världshandeln som även brottas med geopolitiska risker. Sverige har ställt till det för sig genom att Riksbanken tidigare (under Stefan Ingves ledning) ville ha upp inflationen och tyckte en svag krona var bra. Nuvarande riksbankschef Erik Thedéen har det omvända läget. Han vill ha lägre inflation och en starkare krona, men sitter i en rävsax. Den svenska ekonomin präglas av hög privat skuldsättning och krediter med kort löptid. Höjer han för mycket riskerar han att skada ekonomin, varnade hon.

Den svaga växelkursen är ett tungt argument för att Riksbanken höjer räntan till 4,25 procent i november för att sedan sänka till 2,50 procent i slutet av 2025. Särskilt detaljhandeln och byggsektorn upplever svåra tider framöver. Arbetsmarknaden har hållit emot, men nu ökar varslen och stiger arbetslösheten. I bästa fall går vi mot en mjuklandning, men en tuffare kris kan inte uteslutas. Winsth avslutade med att ge tre rekommendationer: Ha bra relation med kapitalet och er bank, se över kostymen och använd lågkonjunkturen som också bjuder på möjligheter, bland annat att plocka in kompetens och göra bra förvärv. Föredraget ägde rum på konferensen Skånes ekonomi arrangerad av Intelligence Watch den 24 oktober 2023.

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates