Skip to content Skip to footer

Max Åhman: Vi går mot lägre elpriser, men högre avgifter för att hålla balans

I ett samtal med Anders Olshov gör Max Åhman, universitetslektor i miljö- och energisystem vid Lunds universitet, bedömningen att elpriserna sjunker ganska rejält på sikt till följd av utbyggnaden av vindkraft som är billig. De kommande 2-3 åren byggs vindkraften i Sverige ut med 20-30 TWh, mest landbaserat i SE1 och 2. Mot slutet av decenniet tillkommer stora mängder havsbaserad vindkraft runt Skåne. Dessutom bygger danskarna så det knakar, snabbare och mycket mer än vi. Det kommer att tillföra Skåne el och ett lägre genomsnittspris, men innebär också att vi får leva med prisfluktuationer, säger Åhman. 

Att bygga planerbar produktion är dyrare, i synnerhet kärnkraft. För att skapa ett robust elsystem behövs det därför fler ledningar, för det blåser i princip alltid någonstans. Dessutom ligger det gaslandet Danmark med en stor vindkraftsindustri nära att tänka i power-to-X med vätgas som lagrare. Han efterlyser samtidigt mer planerbar produktion. Sedan elmarknaden avreglerades 1996 är marknadstänket djupt rotat, men jag tror att det tippar över till att EU och Sverige kommer att ge specifika stöd till den planerbara elen, säger Åhman. Det finns företag som har balansansvar idag. Det blir viktigare framöver. Vi går då bort från marknaden. Vi kommer att få lägre elpriser, men få betala mer för att hålla balans. Det är dock långa ledtider. På kort sikt får vi spara och aktivera de reserver som finns. 

Samtalet ägde rum på Intelligence Watchs konferens Skånes ekonomi den 27 oktober 2022.

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates