Skip to content Skip to footer

Rapporter

Ny rapport: “Banksverige effektiviserar: Regionala effekter
Banksektorn är ett av de främsta exemplen på hur IT bidrar till att effektivisera näringslivet och frigöra humankapitalet till andra samhällsuppgifter. Intelligence Watchs undersökning av affärs- och sparbankerna i Sverige visar att fler och bättre tjänster levereras med något färre anställda 2021 jämfört med 2008 och att koncentrationen till Stockholm-Solna-Sundbyberg som Sveriges finansiella centrum ökat…
Rapport: Försäkringsbranschen i Skåne
Försäkringsbranschen i Skåne
Malmö har inom loppet av några få år etablerat sig som det ledande försäkringscentrumet utanför Stockholm. Mellan 2015 och 2022 ökade antalet anställda inom skadeförsäkring från 1 083 till 2 000 anställda, motsvarande 87 procent. Det kan jämföras med riket där tillväxten var 3 procent. Det framgår av Intelligence Watchs rapport Försäkringsbranschen i Skåne (januari…
Malmö-Lundstaden
Den 15 mars 2022 släppte Intelligence Watch rapporten "Malmö-Lundstaden" under konferensen "Intelligence Watch Summit: Tillväxtmotorn Malmö-Lund". Enligt analysen pågår en stadsbildning i sydvästra Skåne. Malmö, Burlöv och Lomma kommuner växer ihop med Hjärup, Staffanstorp och Lunds tätorter och förenas successivt till en stad när befolkningen och bebyggelsen ökar, nya järnvägsstationer anläggs och arbets- och bostadsmarknaderna…
Skånes ekonomi: Effekter av gräns- och id-kontrollerna vid Öresund
Medlemsrapporten ”Skånes ekonomi: Effekter av gräns och id-kontrollerna vid Öresund” visar att gränskontrollerna inte har påverkat Skånes ekonomi negativt. Öresundspendlingen är för marginell i relation till storleken på Skånes arbetsmarknad. Dessutom förbättrades Öresundspendlarnas situation efter maj 2017. Istället har Skånes sysselsättningstillväxt varit högre än på andra håll i Sverige sedan 2015 och Malmös varit högst…
Tio spaningar inför 2020-talet
I Intelligence Watchs medlemsrapport ”Tio spaningar inför 2020-talet” redogör Anders Olshov och Fredrik N.G. Andersson  för de trender som följer med in i det nya decenniet för att prägla 2020-talet. Det handlar om att solcellsrevolutionen fortsätter, att köttsubstitut ersätter det slaktade köttet, att elfordonen förändrar städerna som blir grönare och mänskligare, fetmaepidemin, men också om…
Är Lunds svacka över?
I medlemsrapporten ”Är Lunds svacka över?” visar Intelligence Watch att Lunds återhämtning från strukturkrisen 2010-2016 inleddes redan 2017. SCB:s statistik för 2017 underskattade den faktiska utvecklingen och efter att vi justerat siffrorna växte sysselsättningen i Lund med 1,34 procent 2017. Felet 2017 får till följd att SCB redovisar en supertillväxt på 3,45 procent 2018. I…
Affärsförbindelser Skåne-Japan
Skåne är utifrån svenska förhållanden i hög grad beroende av Japan med drygt en femtedel av de japanska företagens anställda i Sverige och med omfattande forskningssamarbete. Japan är också en stor marknad för de skånska företagen. Med det nya frihandelsavtalet mellan EU och Japan, som trädde i kraft den 1 februari och täcker 635 miljoner invånare och…
Skånes nya ekonomiska geografi, maj 2019
Intelligence Watch har uppdaterat och fördjupat medlemsrapporten Skånes nya ekonomiska geografi med stadsanalyser av Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad samt av ”boendekommunerna”. Rapporten visar att Skånes ekonomi koncentreras till Malmö vars sysselsättning ökade med 17,6 procent 2010-2017, näst snabbast i Skåne efter Lomma. Även Helsingborg växer snabbt (+14,0%), medan Lund (+5,6%) släpar efter och växer…
Skånes nya ekonomiska geografi, okt 2018
Skånes ekonomi koncentreras till Malmö som är på väg att få samma dominerande roll som Stockholm i Mälardalen och Göteborg i Västsverige. Det konstaterar Intelligence Watch i rapporten ”Skånes nya ekonomiska geografi”. Malmö med drygt 1 procent av Skånes yta har 25 procent av befolkningen, 30 procent av sysselsättningen och 33 procent av bruttoregionprodukten. Utbyggd infrastruktur, uppgraderingen…

Tankesmedjan Intelligence Watch
– Smart insikt för hållbar utveckling

För mer information:
info@intelligencewatch.org

Intelligence Watch © 2024. All Rights Reserved.

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates