Skip to content Skip to footer

Malmö-Lundstaden – en pågående stadsbildning

Rapport om Malmö-Lundstaden

En stadsbildning pågår i sydvästra Skåne. Malmö växer ihop med andra kommuner och förenas successivt med Lunds tätort när befolkningen och bebyggelsen ökar, nya järnvägsstationer anläggs och arbets- och bostadsmarknaderna integreras. I rapporten ”Malmö-Lundstaden” föreslår Intelligence Watch att Burlöv, Lomma, Lund, Malmö och Staffanstorp sluter en stadsstadga som bättre speglar den funktionella arbetsmarknadsregionen. På en yta av ca 327 kvadratkilometer (mindre än Helsingborgs eller Göteborgs kommun) bor 520 000 invånare. Det gör Malmö-Lundstaden nästan lika stor som Göteborg befolkningsmässigt. De fem kommunerna föreslås finnas kvar och arbeta gemensamt med stadens utveckling i ett mellankommunalt samarbete.

Läs artikel i Sydsvenskan här.

Intresserad av rapporten?
Skriv ditt för- och efternamn och mejla till: info@intelligencewatch.org

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2023 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates