Skip to content Skip to footer

Malmö-Lundstaden

Rapport om Malmö-Lundstaden

Den 15 mars 2022 släppte Intelligence Watch rapporten “Malmö-Lundstaden” under konferensen “Intelligence Watch Summit: Tillväxtmotorn Malmö-Lund”. Enligt analysen pågår en stadsbildning i sydvästra Skåne. Malmö, Burlöv och Lomma kommuner växer ihop med Hjärup, Staffanstorp och Lunds tätorter och förenas successivt till en stad när befolkningen och bebyggelsen ökar, nya järnvägsstationer anläggs och arbets- och bostadsmarknaderna integreras. Konferensen “Intelligence Watch Summit: Livet i Malmö-Lundstaden” den 16 maj 2023 följde upp genom att behandla livet, mobiliteten och planerna för att ge fler möjlighet att leva och verka i Malmö-Lundstaden.

Mer om rapporten ”Malmö-Lundstaden”: Intelligence Watch föreslår att Burlöv, Lomma, Lund, Malmö och Staffanstorp sluter en stadsstadga, ungefär som skedde när New York city formerades 1898, som bättre speglar den funktionella bostads- och arbetsmarknadsregionen. På en yta av ca 327 kvadratkilometer (mindre än Helsingborgs eller Göteborgs kommun) bor cirka 531 000 invånare. Det gör Malmö-Lundstaden nästan lika stor som Göteborg befolkningsmässigt. De fem kommunerna föreslås finnas kvar och arbeta gemensamt med stadens utveckling i ett mellankommunalt samarbete.

Läs artikel i Sydsvenskan här.

Intresserad av rapporten?
Skriv ditt för- och efternamn och mejla till: info@intelligencewatch.org

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates