Skip to content Skip to footer

Skåne

Anna Råman: Malmö-Lundstadens arbetsmarknad
Urbanisering och ekonomisk koncentration har bidragit till att Malmö-Lundstaden växt kraftigt under 2000-talet. Invånarantalet har ökat med 146 000 till 566 000, motsvarande 35 procent, och även sysselsättningen har ökat kraftigt. Enligt Anna Råman, analyschef vid Regional Utveckling på Region Skåne, står Malmö-Lundstaden för en allt större andel av jobben i Skåne, vilket medför att…
Jenny Moberg: Burlöv ska utvecklas som stad
Fastighetsbolagen Trianon och Wallfast har förvärvat Burlöv center såsom en plats för stadsutveckling i mitten av Malmö-Lundstaden. Enligt Jenny Moberg på Trianon är ett av skälen dess kommunikationsläge där nya Burlövs station med stopp för Öresundstågen ger ökad frekvens av tåg och ökad efterfrågan på såväl kommersiella lokaler som bostäder och samhällsservice. Moberg redogör för…
Malin Dahlroth: Sysav vill leda utvecklingen inom avfall och återvinning
Nästan allt har ett värde, även avfallet. Det blir tydligt när Sysavs vd Malin Dahlroth talar om hur företaget återvinner 400 000 ton mat och metaller per år och bränner 600 000 ton som ger energi och värme. Det gav intäkter på 1,2 miljarder kronor och 137 miljoner kronor i vinst senaste räkenskapsåret. Endast 1,8 procent måste…
Robert Wenglén är positiv till Malmö-Lundstaden
Lommas kommunstyrelseordförande Robert Wenglén (M) är positiv till Intelligence Watchs idé om Malmö-Lundstaden och stöder förslaget om en stadsstadga mellan Burlöv, Malmö, Lomma, Lund och Staffanstorp. Det rimmar väl med Lommas tankar om att utvecklas från boendekommun till att bli mer stadslik med ett expanderande näringsliv, fler verksamhetsområden och förtätning för att möjliggöra befolkningstillväxt när…
Anna Råman: Skånes ekonomiska läge, april 2022
Skånes ekonomi bromsar in till följd av den högre inflationen, ränteuppgången, högre energi- och livsmedelspriser, försvagningen av bostadsmarknaden och den osäkerhet som Rysslands krig mot Ukraina medför. Samtidigt är utgångsläget starkt och kan avmattningen mildras genom finanspolitiska stimulanser och ökad efterfrågan inom vissa sektorer, såsom försvar och energisektorn där både hushåll och företag har ett…
Sofia Ehlde om Oatlys väg mot trendig lansering, nyemission och svindlade tillväxt
Sofia Ehlde, innovationschef Oatly, samtalar med Anders Olshov om Oatlys utveckling från ett litet företag till genombrottet med trendig lansering på Manhattan, nyemissioner och den svindlande snabba tillväxten som varit under senare år. Mot slutet tvingas hon välja på mjölk eller Absolut vodka - ett inte helt lätt val. Samtalet ägde rum på Intelligence Watch…
Anders Olshov: Malmö och Lund växer ihop till en ny stad – Malmö-Lundstaden
"Halvmiljonstaden" Malmö kommun talat om finns redan. På en yta mindre än Helsingborg eller Göteborgs kommuner bor 520 000 invånare i Burlöv, Lomma, Lunds tätort, Malmö och västra Staffanstorp som förenas av allt bättre väg- och järnvägsförbindelser, ökad bebyggelse och fler invånare som rör sig över kommungränserna i en gemensam arbets- och bostadsmarknad. Anders Olshov,…
Malmö-Lundstaden
Den 15 mars 2022 släppte Intelligence Watch rapporten "Malmö-Lundstaden" under konferensen "Intelligence Watch Summit: Tillväxtmotorn Malmö-Lund". Enligt analysen pågår en stadsbildning i sydvästra Skåne. Malmö, Burlöv och Lomma kommuner växer ihop med Hjärup, Staffanstorp och Lunds tätorter och förenas successivt till en stad när befolkningen och bebyggelsen ökar, nya järnvägsstationer anläggs och arbets- och bostadsmarknaderna…

Tankesmedjan Intelligence Watch
– Smart insikt för hållbar utveckling

För mer information:
info@intelligencewatch.org

Intelligence Watch © 2024. All Rights Reserved.

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates