Skip to content Skip to footer

Skånes ekonomi 2023

Ida Svensson, Tetra Pak: Fermentering kommer att effektivisera livsmedelsproduktionen
Livsmedelssystemet är i behov av förändring för att föda ett växande antal invånare och minska utsläppen av koldioxidutsläpp, säger Ida Svensson, Transformation Manager New Food på Tetra Pak, som menar att fermentering blir en viktig lösning som slår igenom på bred front inom några år.  Fermentering (jäsning) används idag för framställning av bl.a. yoghurt, bröd,…
Jacob Peterson: Re:Meat vill cellodla kött i Skåne
Den globala köttkonsumtionen ökar, men måste bli mer hållbar. Det är huvudtanken bakom startupbolaget Re:Meat som strävar efter att cellodla kött i Skåne, stamceller som reproduceras till muskelceller i rätt näringslösning. Kruxet är att göra det tillräckligt billigt i stor skala, en utmaning som 100-talet bolaget världen över kämpar med att övervinna.  I ett samtal…
Sören Troedson: Ökade försvarsanslag får Saab Kockums att rekrytera
Perioden med minskade försvarsanslag efter 2000 förbyttes till upprustning efter Rysslands attack mot Ukraina, först 2014 och sedan 2022, men även regeringens beslut att undervattensförmågan är av nationellt säkerhetspolitiskt intresse 2013 har haft stor betydelse för Saab Kockums. Det framhöll Sören Troedson, Head of Outfitting, Business Area Kockums inom Saab, då han framträdde på konferensen…
Winsth: BNP krymper
Nordeas chefekonom Annika Winsth målade upp en mörk bild av konjunkturläget när hon talade på konferensen Skånes ekonomi. Svensk ekonomi förutspås krympa både i år och 2024.
Hampus Jakobsson: Pale Blue Dot investerar för en hållbar framtid
VC-fonden Pale Blue Dot har dragit in närmare 2 miljarder kronor och såddinvesterat i 33 bolag under fyra år. Tillsammans med bl.a. Heidi Lindvall och Joel Larsson investerar Hampus Jakobsson i startups som jobbar med lösningar på klimatkrisen. I ett samtal med Anders Olshov berättar Hampus att han inte är intresserad av att investera i…
Daniel Ljunggren, MilDef, samtalar med Pontus Herin (Di)
Helsingborgsföretaget MilDef grundat 1997 har drygt 300 anställda och över en miljard kronor i omsättning. I ett samtal med Dagens Industris Pontus Herin redogör vd Daniel Ljunggren för företagets tillverkning och försäljning av taktiska IT-produkter anpassade för försvarsindustrin, expansionsplaner och de viktigaste marknaderna Norden, Storbritannien och USA. Trots den starka omsättningstillväxten på 120 procent det första…
Eurovision till Malmö 2024
1992, 2013 och 2024. Få städer har varit värd för Eurovision Song Contest - världens största livesända musiktävling - lika många gånger som Malmö. Karin Mårtensson, vd Parkfast Arena AB, och Micael Nord, näringslivsdirektör Malmö stad, är överens om att det har stora värden för staden. Malmö stads satsning på evenemanget på 28-30 miljoner kronor…

Tankesmedjan Intelligence Watch
– Smart insikt för hållbar utveckling

För mer information:
info@intelligencewatch.org

Intelligence Watch © 2024. All Rights Reserved.

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates