Skip to content Skip to footer

Ida Svensson, Tetra Pak: Fermentering kommer att effektivisera livsmedelsproduktionen

Livsmedelssystemet är i behov av förändring för att föda ett växande antal invånare och minska utsläppen av koldioxidutsläpp, säger Ida Svensson, Transformation Manager New Food på Tetra Pak, som menar att fermentering blir en viktig lösning som slår igenom på bred front inom några år. 

Fermentering (jäsning) används idag för framställning av bl.a. yoghurt, bröd, ost, kaffe, öl, vin och pickels, men Ida bedömer att genomslaget ökar när det inom några år går att fermentera mikroorganismer som jäst, bakterier, svamp och alger i bioreaktorer i kostnadseffektiva volymer som gör de alternativa proteinerna billigare än de animaliska. De kommer då att kunna användas inom olika livsmedel bland annat i hybridprodukter och minska behovet av animaliska ingredienser som har en väsentligt större resurspåverkan i form av vatten, energi, land och antibiotika.

2028 tror hon att precisionsfermenterade (programmerade mikroorganismer för ett visst ändamål) blir billigare än de animaliska och 2032 att cellodlat kött – fermenterat från stamceller –  blir det. För Tetra Pak, känt för sina förpackningar, erbjuder denna utveckling stora möjligheter för affärsområdet Processing som gör apparatur för tillverkning och beredning av mat.

Det erbjuder även fantastiska möjligheter för Skåne att bli en ”matens Silicon Valley” med sina många livsmedelsproducenter, universitet på både den svenska och danska sidan och de unika forskningsanläggningarna ESS och MAX IV, säger Ida Svensson.

Föredraget och det efterföljande samtalet med Anders Olshov ägde rum på Intelligence Watchs konferens Skånes den 24 oktober 2023. 

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates