Skip to content Skip to footer

Sören Troedson: Ökade försvarsanslag får Saab Kockums att rekrytera

Perioden med minskade försvarsanslag efter 2000 förbyttes till upprustning efter Rysslands attack mot Ukraina, först 2014 och sedan 2022, men även regeringens beslut att undervattensförmågan är av nationellt säkerhetspolitiskt intresse 2013 har haft stor betydelse för Saab Kockums. Det framhöll Sören Troedson, Head of Outfitting, Business Area Kockums inom Saab, då han framträdde på konferensen Skånes ekonomi. Sedan i våras har företaget växt från 700 till 780 anställda och behovet av att anställa kvarstår: “Vi kommer nog att fortsätta den rekryteringstakten, så gott det går”, spår Troedson. Det handlar om både tillverkningen i Karlskrona och konstruktion, design och Stirlingmotorn i Malmö och Helsingborg.

I början av 2025 samlokaliseras den skånska verksamheten med forskning, utveckling och tester till ett kontor för 1 000 anställda intill vattentornet i Lund, vilket säger en del om avsikterna att fortsätta växa. Att det blev Lund beror dels på att kommunen kunde ta fram en bra plats och var välvilligt inställda till att integrera tillverkning och tjänstemannakontor, dels på tillgången till kompetens.

Sören Troedson framhöll det högre mål och syfte som är företagets uppgift – att hålla människor trygga genom att länderna kan etablera en stark försvarsförmåga – till varför han valde att börja på Saab Kockums, men säger också att han motiverades av att bidra till att återupprätta en del av svensk industrihistoria, att bygga ubåtar, som höll på att nedmonteras. Sjöfarten har historiskt drivit handel, välstånd, öppenhet och demokratisering, sade han och tillade att förmågan att försvara till havs värnar det öppna, demokratiska samhället. Föredraget och det efterföljande samtalet med Anders Olshov ägde rum på konferensen Skånes ekonomi den 24 oktober arrangerad av Intelligence Watch.

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates