Skip to content Skip to footer

Jacob Peterson: Re:Meat vill cellodla kött i Skåne

Den globala köttkonsumtionen ökar, men måste bli mer hållbar. Det är huvudtanken bakom startupbolaget Re:Meat som strävar efter att cellodla kött i Skåne, stamceller som reproduceras till muskelceller i rätt näringslösning. Kruxet är att göra det tillräckligt billigt i stor skala, en utmaning som 100-talet bolaget världen över kämpar med att övervinna. 

I ett samtal med Anders Olshov säger grundare och vd Jacob Peterson att Re:Meat för att lyckas måste fokusera på uppskalningen från dag ett och mobilisera hela värdekedjan från produktion till konsumentledet för att bli ett livsmedelsföretag. Bolaget har en patenterad teknik för tillverkningen i en bioreaktor, men den måste valideras i större skala och för det behövs investeringskapital. Det är en anledning till att Re:Meat är i gång med att resa kapital. Jacob säger sig också vara öppen för att licensiera ut tekniken till de stora matproducenterna  som då får ta de tunga kapitalkostnaderna eller att skapa ett SPV (Special Purpose Vehicle) med ett annat företag. 

Re:Meat är ännu ett litet bolag med fem anställda, men Jacob framhåller att det finns bred erfarenhet i teamet och pekar bland annat på att Marie Gibbons är en av de ledande forskarna inom cellodlat kött. Samtalet ägde rum på Intelligence Watchs konferens Skånes den 24 oktober 2023. 

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates