Skip to content Skip to footer

Christian Lindfors: Science Village Hall blir Lunds svar på Malmö Live och Malmö Mässa

Ett stenkast från ESS utvecklas Science Village i Lund i snabb takt. Oatly har nyligen flyttat in i Space och hösten 2024 skall The Loop stå klart och inhysa inte bara Camurus, Altitude Meetings och Science Village Scandinavia AB, utan även Science Village Hall för både konserter, kongresser och mässa. Science Village Scandinavias VD Christian Lindfors beskriver det som Lunds svar på Malmö Live och Malmö Mässa i en och samma byggnad. Tillsammans med fastighetsbolagen Vectura och Wihlborgs är målet att skapa ett kunskapsekosystem i Science Village som skall dra nytta av forskningen på ESS och MAX IV, premiera mötesplatser som skapar ny forskning och innovation, verka för industrietableringar och verka för en öppen innovationsarena inom materialvetenskap.

Science Village Scandinavia AB ägs av Lunds kommun, Lunds universitet och Region Skåne, äger 18 hektar mark som skall förädlas och kommer efter att detaljplanerna antagits och markvärdet ökat att “kunna göra rätt många häftiga grejor”, säger Lindfors som betonar att ESS kommer att vara en världsstjärna i 30 år som gör att vi har globala ögon på oss. Han understryker närområdets attraktivitet med en mångfald av boenden, skog, kust, landsbygd och storstad, men också det faktum att det inom en timmes avstånd finns 17 universitet varav 3 bland världens 100 högst rankade, 184 00 studenter och 2 800 PhD-studenter. På frågan om när Science Center öppnar blir han mer svävande. Han beskriver det som ett komplext projekt som tar tid, men förhoppningen är att det skall stå klart 2026-2027. Christian Lindfors anförande och efterföljande samtal med Anders Olshov ägde rum på Intelligence Watchs konferens Skånes ekonomi den 24 oktober 2023.

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates