Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Susanne Bäsk: Länsförsäkringar Skåne har samlokaliserat i Malmö

Länsförsäkringar Skåne flyttade först kundcentret och sedan huvudkontoret från Helsingborg till Malmö där 440 anställda har samlokaliserats på Gängtappen i Västra hamnen. Hon är positiv till att fler försäkringsbolag växer i Malmö. "Vi välkomnar både Folksam och Trygg-Hansa som har samlokaliserat verksamheter hit ner och det är ju inte bara IT utan fler delar. Det…

Annika Winsth: Det “normala” kommer inte tillbaka

De senaste 10-15 åren, då pengar i stort sett varit gratis – man har till och med fått betalt för att låna – gör att vi som varit vuxna i 30 år måste lära nytt: De åren var inte det normala. Vi kommer inte tillbaka till det. Vi går nu oundvikligen in i en avmattning…

Max Åhman: Vi går mot lägre elpriser, men högre avgifter för att hålla balans

I ett samtal med Anders Olshov gör Max Åhman, universitetslektor i miljö- och energisystem vid Lunds universitet, bedömningen att elpriserna sjunker ganska rejält på sikt till följd av utbyggnaden av vindkraft som är billig. De kommande 2-3 åren byggs vindkraften i Sverige ut med 20-30 TWh, mest landbaserat i SE1 och 2. Mot slutet av…

Robert Wenglén är positiv till Malmö-Lundstaden

Lommas kommunstyrelseordförande Robert Wenglén (M) är positiv till Intelligence Watchs idé om Malmö-Lundstaden och stöder förslaget om en stadsstadga mellan Burlöv, Malmö, Lomma, Lund och Staffanstorp. Det rimmar väl med Lommas tankar om att utvecklas från boendekommun till att bli mer stadslik med ett expanderande näringsliv, fler verksamhetsområden och förtätning för att möjliggöra befolkningstillväxt när…

Anna Råman: Skånes ekonomiska läge, april 2022

Skånes ekonomi bromsar in till följd av den högre inflationen, ränteuppgången, högre energi- och livsmedelspriser, försvagningen av bostadsmarknaden och den osäkerhet som Rysslands krig mot Ukraina medför. Samtidigt är utgångsläget starkt och kan avmattningen mildras genom finanspolitiska stimulanser och ökad efterfrågan inom vissa sektorer, såsom försvar och energisektorn där både hushåll och företag har ett…

Bo Petersson: Det ryska hotet

Professor Bo Petersson, Malmö universitet, talar om det ryska hotet och Ryssland under Putin. Petersson är författare till "The Putin Predicament: Problems of Legitimacy and Succession in Russia". Föredraget ägde rum på Intelligence Watchs vårmöte den 26 april 2022.

Göran Nilsson: Ikea ser stora fördelar med att växa från Malmö

Ikeas befinner sig i en transformation mot cirkularitet och hållbarhet, vilket underlättas av den internationella miljö och det hållbarhetstänk som finns i Malmö och hela Öresundsregionen. Det sade Göran Nilsson, General Manager Ingka Services AB, i ett samtal med Anders Olshov om IKEAs utveckling, innovation, hållbarhet och Malmöregionen på Intelligence Watch Summit: Tillväxtmotorn Malmö-Lund…

Ray Mauritsson: Nya produkter ska möjliggöra för Axis att växa 15% per år

Passagekontrollösningar, nätverkskopplade högtalare och radarlösningar är några av de nya teknikområden som skall få Axis att växa med 15 procent per år framöver, trots att huvudprodukten videoövervakning förväntas växa långsammare, i det övre intervallet 5-10 procent. Samtidigt har snittpriset per såld kamera legat ganska stabilt över tiden, tvärtemot vad Axis trodde 2013-2014 då det fanns…

Sofia Ehlde om Oatlys väg mot trendig lansering, nyemission och svindlade tillväxt

Sofia Ehlde, innovationschef Oatly, samtalar med Anders Olshov om Oatlys utveckling från ett litet företag till genombrottet med trendig lansering på Manhattan, nyemissioner och den svindlande snabba tillväxten som varit under senare år. Mot slutet tvingas hon välja på mjölk eller Absolut vodka - ett inte helt lätt val. Samtalet ägde rum på Intelligence Watch…

Anders Olshov: Malmö och Lund växer ihop till en ny stad – Malmö-Lundstaden

"Halvmiljonstaden" Malmö kommun talat om finns redan. På en yta mindre än Helsingborg eller Göteborgs kommuner bor 520 000 invånare i Burlöv, Lomma, Lunds tätort, Malmö och västra Staffanstorp som förenas av allt bättre väg- och järnvägsförbindelser, ökad bebyggelse och fler invånare som rör sig över kommungränserna i en gemensam arbets- och bostadsmarknad. Anders Olshov,…

Tankesmedjan Intelligence Watch
– Smart insikt för hållbar utveckling

För mer information:
info@intelligencewatch.org

Intelligence Watch © 2024. All Rights Reserved.

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates