Skip to content Skip to footer

Storstadssveriges tillväxt topp-20

Värdet i den svenska ekonomin skapas på en allt mindre yta. Nästan tre av fyra av alla sysselsatta i Sverige arbetar numera i eller runt tjugo storstäder vars sysselsättning växer klart snabbare än övriga Sverige. Sysselsättningen i dessa ökade med 1,5 procent om året 2008-2015, medan de tjugo minsta kommunerna minskade med 0,2 procent årligen och de 250 kommunerna däremellan växte med 0,55 procent. Det framgår av rapporten ”Storstadssveriges tillväxt topp-20” som också visar att Stockholm, Uppsala, Solna och Malmö var de fyra snabbast växande städerna 2008-2015. De är samtliga belägna nära en av storflygplatserna Arlanda eller Kastrup och gynnas av ekonomins globalisering.

Läs artikeln ”Stora städer drar ifrån” i Dagens Industri (170321)

Läs artikeln ”Helsingborg går om Lund – men Malmö fortfarande Sydsveriges ekonomiska nav” i Sydsvenskan-HD (170321)

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates