Skip to content Skip to footer

Skånes nya ekonomiska geografi, okt 2018

Skånes ekonomi koncentreras till Malmö som är på väg att få samma dominerande roll som Stockholm i Mälardalen och Göteborg i Västsverige. Det konstaterar Intelligence Watch i rapporten ”Skånes nya ekonomiska geografi”. Malmö med drygt 1 procent av Skånes yta har 25 procent av befolkningen, 30 procent av sysselsättningen och 33 procent av bruttoregionprodukten. Utbyggd infrastruktur, uppgraderingen av högskolan till universitet och företag som flyttar huvud- och regionkontor till och växer i Malmö driver på. Fastighetsbolagen färdigställer 170 000 kvm kontor den kommande treårsperioden, något som kan förväntas ge ytterligare nyetableringar av inflyttade företag. För kommuner runt om i Skånes blir det allt viktigare att ta vara på utpendlingsmöjligheterna och ha en strategi för att vara attraktiv boendekommun.

Läs ”Malmö allt mer dominerande i Skånes ekonomi” (8till5.se/HD-Sydsvenskan), ”Skåne springer och haltar” (Trelleborgs Allehanda, även i Ystads Allehanda)

Läs debattartikeln ”Skarpt läge för Lund” (181119) av Dan Ishaq (M) och Rasmus Törnblom (M)

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates