Skip to content Skip to footer

Storstadssveriges tillväxt

Rapport: Storstadssveriges tillväxt

Solna är Sveriges i särklass snabbast växande stad och har med 87 838 sysselsatta växt om Linköping som Sveriges femte största stad mätt i antalet sysselsatta. På platserna 2-6 över Sveriges snabbväxare 2010-2016 finns de övriga storstäderna Uppsala, Stockholm, Göteborg, Linköping och Malmö. Det visar Intelligence Watchs studie ”Storstadssveriges tillväxt” som också visar att Sveriges snabbast växande städer är de med störst kritisk massa av företag, arbetskraft och forskningsinstitutioner i kombination med bra kommunikationer. Studien visar också att Lund som växte näst snabbast av alla städer efter Solna 1990-2010, har rasat till plats 25 av 25 bland de största städernas tillväxt 2010-2016. Solna och Lunds relativa tillväxt illustrerar den omsvängning som har skett i näringslivet där lokaliseringen av administrativa kontor till större städer blir allt viktigare medan industriföretag drar ned på många håll i landet. 

Läs artikeln ”Lund rasar i tillväxtmätning bland Sveriges största städer” (8till5/Sydsvenskan-HD)

Läs artikeln ”Lund tappar i ekonomisk tillväxt” (SVT Skåne)

Anders Almgren (S) kommenterar rapporten: ”Lund har en positiv utveckling” (SVT Skåne)

Läs artikeln ”Därför är tillväxten inte på topp i Kristianstad” (Kristianstadsbladet, kräver inloggning)

Läs artikeln ”Viktigt att stärka centrum” (Smålandsposten, kräver inloggning)

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates