Skip to content Skip to footer

Lina Frank: Cirkusbiennal i Malmö-Lund

Lina Frank, cirkusdirektör Cirkus Syd, samtalar med Anders Olshov om den nya cirkusbiennal som Cirkus Syd planerar i samverkan med Malmö stad och Lunds kommun. Det är en unik satsning där de två kommunerna för första gången samarbetar kring ett stort kulturarrangemang. Ambitionen, säger Lina Frank, är att alla barn i Skåne ska få möjlighet att uppleva cirkus 2030. Hon menar också att det inte ska vara en tillfällighet att Skåne är bäst i Sverige på cirkus utan att satsningarna är del av ett infrastrukturbygge. 

Cirkus har tidigare varit en subkultur samtidigt som det länge varit väldigt folkligt, men ska med den nya cirkusfestivalen bli en del av samhället på ett nytt sätt. Festivalen äger rum i både Lund och Malmö samtidigt med start 2024. Förhoppningen är att cirkus ska genomsyra hela samhället under festivalen. Cirkus är på stark frammarsch och blir allt mer populär som konstform, enligt Frank. I oroliga tider vänder vi oss cirkus därför att det som är omöjligt blir möjligt i cirkus, säger hon. Även om cirkus inte kan lösa samhällets alla problem kan det ge kraft att orka, avslutar hon. Samtalet ägde rum på Intelligence Watchs konferens “Livet i Malmö-Lundstaden” den 16 maj 2023.

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates