Intelligence Watch | intelligencewatch.org
Tankesmedjan Intelligence Watch - Smart insikt för hållbar utveckling, http://intelligencewatch.org/wp-content/uploads/2016/04/Rapport-SE-i-ekonomisk-kris_apr16_lowres.pdf, http://intelligencewatch.org/wp-content/uploads/2016/10/IW_Smart-stad_okt16web.pdf
intelligence watch, tankesmedja, olshov, hållbar utveckling, miljö, ekonomi, socialt, expertråd
14006
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-14006,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-9.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
Slide thumbnail

Hotat vatten

Från rymden syns Jorden som en blå planet, men cirka
en miljard människor tvingas dricka förorenat vatten,
medan ytterligare 2,3 miljarder lider av vattenbrist.

Sverige är lyckligt lottat. Trots det är 60-talet kommunala
vattentäkter förorenade och 3,5 miljoner invånare expo-
nerade, enligt Livsmedelsverket. En haverikommission
bör tillsättas, kräver forskare.

Läs mer
Slide thumbnail

Dieselbilar förbjuds

Luftföroreningar dödar 7 miljoner människor varje år,
enligt Världshälsoorganisationen WHO. Värst drabbade
är städer i Indien Kina och Pakistan. I Kina dör ca 1,6
miljoner människor av luftföroreningar varje år.

I Europa var antalet 430 000 döda i förtid 2012.
Partiklar från dieselbilar är en av orsakerna. Tokyo
förbjöd dieselbilar redan i december 2000. Paris,
Madrid, Atén och Mexico City inför förbud 2025.

Slide thumbnail

Solcellsrevolutionen
ökar tempot

2016 installerades 76GW ny solkraftskapacitet, en
ökning från 50GW 2015. Den totala kapaciteten i världen
har ökat till 305GW, att jämföra med 50GW 2010. Kina,
Japan och USA ökar kapaciteten mest. I Sverige har
Sparbanken Syd initierat ett projekt för att göra sydöstra
Skåne till landets sollcellstätaste region.

Läs mer

Slide thumbnail

Fetman exploderar

Världshälsoorganisationen WHO klassificerar fetma en
global epidemi. Antalet feta och överviktiga uppgick till
2,1 miljarder 2013, en ökning från 857 miljoner 1980.
I USA har ca 35 procent av befolkningen fetma.
Andelen är högst högre bland lågutbildade, minoriteter
och låginkomsttagare. Hälften av de afro-amerikanska
kvinnorna har fetma. Även i Sverige ökar andelen feta
och överviktiga.

Läs mer

Slide thumbnail

Hållbar stad

Till skillnad från många andra storstäder är Tokyo-
Yokohama med 37 miljoner invånare, på en yta mindre än
Skåne, välfungerande med ett förstklassigt kollektivtrafik-,
avlopps- och renhållningssystem. Centralt för den hållbara
staden är effektiv markanvändning i stationsnära områden
med tät bebyggelse och stor koncentration av aktiviteter
på gångavstånd inom 1000 meter samt att stationen
integreras med omgivande stadsdelar och regionen.

Slide thumbnail

Teknologiska framsteg
och hot

Mänsklighetens samlade kunskap exploderar.
Superentreprenören Elon Musk som är involverad i
Paypal, Tesla, SpaceX, SolarCity och Hyperloop vill se en
mänsklig koloni på Mars under sin livstid. Han varnar
samtidigt för AI som det största hotet mot mänskligheten.

Intelligence Watch följer de teknologiska framstegen,
möjligheterna, hoten och konsekvenserna för hållbarhet.

(170817) Sveriges kredittillväxt är ohållbar. Politikerna och Riksbanken måste gå från ord till handling och mildra skadeverkningarna av den expansiva penning­politiken. Annars hotar krasch på bostads- och fastig­hets­mark­naden, kris och finansiell instabilitet, skriver Anders Olshov, chef för Intelligence Watch.

 

Läs debattartikel på SVD Brännpunkt

(170602) President Donald Trump kan oavsiktligt bidra till en nystart för den globala klimatpolitiken när USA hoppar av Parisavtalet, skriver Håkan Pihl, rektor Högskolan Kristianstad och vice ordförande i Intelligence Watch. Mer ambitiösa länder kan gå snabbare fram.

 

Läs debattartikel i SVD

(170331) Lunds centralstation utgör ett nav för människor som reser i Skåne, men medan företagen flockas vid de stationsnära lägena vid Malmö C, Triangeln och Hyllie händer det påfallande lite vid den i passagerarantal större Lund C. Det är svårt att förstå att det är Sveriges tredje mest trafikerade järnvägsstation. Under perioden 2008-2015 var Malmös sysselsättningstillväxt mer än dubbelt så snabb som Lunds. För att stärka sin attraktivitet måste Lund utnyttja sitt bästa läge för moderna företag som tar hållbarhetsfrågorna på allvar och som tycker att deras anställda skall kunna ta sig till och från arbetsplatsen och till Kastrup med tåg. Kommunens planer på förtätning intill stationen kan göras ambitiösare och djärvare för att skapa fler kontor och arbetsplatser. Rätt utvecklad kan Lund C bidra till både hållbar pendling i den sydsvenska arbetsmarknadsregionen och ekonomisk balans i Skåne, skriver Anders Olshov.

 

Läs debattartikel på Aktuella frågor Sydsvenskan-HD (170331) 

Läs svaret från Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör i Lund (170406)

(170321) Värdet i den svenska ekonomin skapas på en allt mindre yta. Nästan tre av fyra av alla sysselsatta i Sverige arbetar numera i eller runt tjugo storstäder vars sysselsättning växer klart snabbare än övriga Sverige. Sysselsättningen i dessa ökade med 1,5 procent om året 2008-2015, medan de tjugo minsta kommunerna minskade med 0,2 procent årligen och de 250 kommunerna däremellan växte med 0,55 procent. Det framgår av rapporten ”Storstadssveriges tillväxt topp-20” som också visar att Stockholm, Uppsala, Solna och Malmö var de fyra snabbast växande städerna 2008-2015. De är samtliga belägna nära en av storflygplatserna Arlanda eller Kastrup och gynnas av ekonomins globalisering.

 

Ladda ner rapporten ”Storstadssveriges tillväxt topp-20”

Rapporten omskrevs i Dagens Industri och Sydsvenskan-HD.

Läs artikeln ”Stora städer drar ifrån” i Dagens Industri (170321)

Läs artikeln ”Helsingborg går om Lund – men Malmö fortfarande Sydsveriges ekonomiska nav” i Sydsvenskan-HD (170321)

(161221) Mot lagens anda. Riksbanken tycks ha feltolkat sitt uppdrag. Riksbankslagen erbjuder flexibilitet, trots det håller Riksbanken fast vid 2-procentmålet till nästan vilket pris som helst. Dessutom bryter man mot lagens anda när man köper statsobligationer för mångmiljardbelopp, skriver docenterna Fredrik NG Andersson och Andreas Bergh verksamma vid Lunds universitet och i Intelligence Watch ekonomiska råd och Anders Olshov, chef Intelligence Watch. De uppmanar även till en diskussion om penningpolitikens fördelningseffekter.

 

Läs debattartikel i DN

Expressen och Ystads Allehanda kommenterar artikeln:

Läs Expressens ledarkommentar ”Minusräntan slår hårt mot de fattiga” (161223)

Läs Ystads Allehandas ledarkommentar ”Dopning är farligt Ingves” (161222)

(170225) Skall Kristianstad klara konkurrensen från större städer och fler jobb skapas bör staden göra vad den kan för att öka sin attraktivitet. Till det hör att flytta högskolan till centrum och att förtäta för att öka den kritiska massan. Det kan både ge mer klimatsmart arbetspendling och ökad ekonomisk tillväxt.

 

Läs debattartikel i Kristianstadsbladet

 

(161011) I rapporten Smart stad – smart samhällsplanering för att nå Sveriges miljömål argumenterar Intelligence Watch för att utglesningen av Sverige måste upphöra för att målet om minst 70 procent lägre utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter skall kunna nås 2030. Istället måste städerna förtätas kraftigt i stationsnära lägen för att göra arbetspendlingen hållbar och generellt växa inåt, förtätas, för att fler individer skall få råd att bo och verka i en zon med närhet till arbete och livets mest nödvändiga. Som exempel på ett område som kan ha stor betydelse för pendlingen på den regionala arbetsmarknaden i Skåne nämns Nyhamnen i Malmö, ett utvecklingsområde med ytterst goda kommunikationsmöjligheter både lokalt och regionalt.

 

Ladda ner rapporten ”Smart stad – smart samhällsplanering för att nå Sveriges miljömål”

Läs debattartikel i Fastighetsnytt (170215)

Läs Perspektiv i Dagens Samhälle (170210)

Läs debattartikel i Sydsvenskan-HD (161011)

(160429) Svensk ekonomi kan vara på väg mot en kris värre än krisen under 1990-talet som kan slå hårt mot den svenska modellen, öka utanförskapet och skapa en ny grupp av fattiga i Sverige. Det framgår av Intelligence Watch rapport ”Sverige in i dimman – ett obehagligt sannolikt krisscenario”. Författarna Fredrik N.G. Andersson, Andreas Bergh och Anders Olshov påpekar riskerna med Riksbankens ultralätta penningpolitik med minusränta, de stigande fastighetspriserna, hushållens ohållbara skuldnivåer, Sveriges stora banksektor, en extraordinär flyktinginvandring till volym med många lågutbildade och ett splittrat politiskt styre med bristande förmåga att hantera Sveriges utmaningar. Vid en ränteuppgång riskerar många hushåll att få ekonomiska problem, fastighetspriserna att falla och kan en lågkonjunktur få statens underskott att växa snabbt. En djup finanskris och social kris inom några år ter sig obehagligt sannolik.

 

Ladda ner rapporten ”Sverige in i dimman – ett obehagligt sannolikt krisscenario”

Läs debattartikel i Dagens Industri (160429)

Artikeln omskrevs i Dagens Næringsliv i Norge (160429)

Läs ledarkommentar i Byggindustrin (160504)

(160105) Länder med höga ambitioner bör bilda en klimatallians, harmonisera sina nationella koldioxidskatter och införa en gemensam koldioxidtull på importvaror, föreslår Håkan Pihl, rektor vid Högskolan Kristianstad och vice ordförande i Intelligence Watch. Klimatpåverkan från all inhemsk konsumtion skulle då prissättas lika. Om alliansen hålls öppen för alla länder som inför motsvarande pris (koldioxidskatt kombinerad med koldioxidtull) skapas en mekanism som ger länder utanför alliansen en stark anledning att överväga ett inträde.

 

Läs debattartikeln i SvD